logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
0151/47/10 z dnia 2010-07-14
Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 13.07.2010r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 459/6 położonej w obrębie Marcinowice.

 

   Zarządzenie Nr 47/2010
Wójta Gminy Marcinowice
   z dnia 13.07.2010r.
 
 
w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 459/6 położonej w obrębie Marcinowice.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 109 ust. 1, pkt.2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 ze zm.), zarządza się co następuje :
 
§ 1. Wójt Gminy Marcinowice nie korzysta z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 459/6, AM-1, pow. 0,1373 ha - KW Nr SW1S/00017834/3, położonej w obrębie Marcinowice, w odniesieniu do której została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży z dnia 12.07.2010 r. w Kancelarii Notarialnej w Świdnicy, Rynek nr 15, przed notariuszem Radosławem Bartelą.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
               
 
                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 13.07.2010r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 459/6 położonej w obrębie Marcinowice.
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2010-07-14 12:27:14
Data udostępnienia informacji: 2010-07-14 12:27:14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-14 12:28:01

Wersja do wydruku...

corner   corner