logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minus Uchwały
   minusUchwały Rady Gminy Marcinowice 2006-2018
      plus2006
      plus2007
      plus2008
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      minus2017
      plus2018
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała XXXII/211/17 z dnia 2017-06-23
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
» Uchwała XXXII/212/17 z dnia 2017-06-23
w sprawie udzielania absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice.
» Uchwała XXXII/213/17 z dnia 2017-06-23
w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Marcinowice" Pani Marii Dolinnej.
» Uchwała XXXII/214/17 z dnia 2017-06-23
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Marcinowice Pani Herminie Tyndzie
» Uchwała XXXII/215/17 z dnia 2017-06-23
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Marcinowice w sprawie przstąpienia Gminy Marcinowice do Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE-Lokalna Grupa Działania".
» Uchwała XXXII/216/17 z dnia 2017-06-23
w sprawie - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze. - określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
» Uchwała XXXII/217/17 z dnia 2017-06-23
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego prz ul. Świdnickiej w obrębie wsi Marcinowice.
» Uchwała XXXII/218/17 z dnia 2017-06-23
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czstości i porządku na terenie Gminy Marcinowice.
» Uchwała XXXII/219/17 z dnia 2017-06-23
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świaqdczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uis
» Uchwała XXXII/220/17 z dnia 2017-06-23
w sprawie emisji obligacji komunalnych.
» Uchwała XXXII/221/17 z dnia 2017-06-23
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
» Uchwała XXXII/222/17 z dnia 2017-06-23
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
corner   corner