logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minus Uchwały
   minusUchwały Rady Gminy Marcinowice 2006-2018
      plus2006
      plus2007
      plus2008
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      minus2017
      plus2018
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała XXIX/190/17 z dnia 2017-02-16
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marcinowice na 2017 rok
» Uchwała XXIX/191/17 z dnia 2017-02-16
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Marcinowice na 2017 rok
» Uchwała XXIX/192/17 z dnia 2017-02-16
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gminy i Inicjatyw Gospodarczych Rady Gminy Marcinowice na 2017 rok.
» Uchwała XXIX/193/17 z dnia 2017-02-16
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Marcinowice na 2017 rok
» Uchwała XXIX/194/17 z dnia 2017-02-16
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
» Uchwała XXIX/195/17 z dnia 2017-02-16
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedzszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie gmi
» Uchwała XXIX/196/17 z dnia 2017-02-16
w sprawie: przeniesienia własności działki gruntu nr 52/4, AM-1 o pow. 0,2256 ha obręb Gola Świdnicka w drodze darowizny na cele publiczne.
» Uchwała XXIX/197/17 z dnia 2017-02-16
w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu przez Gminę Marcinowice na realizację zadania związanego z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2898D w Goli Świdnickiej.
» Uchwała XXIX/198/17 z dnia 2017-02-16
w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą " Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów-Mysłaków".
» Uchwała XXIX/199/17 z dnia 2017-02-16
w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu przez Gminę Marcinowice na realizację zadania związanego z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1994D w Białej.
» Uchwała XXIX/200/17 z dnia 2017-02-16
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
corner   corner