logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

WYMELDOWANIE Z  MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  pokój nr /21, tel.: (074) 85-85-226, 85-85-227Wymagane dokumenty:

    * Wypełniony druk „ Zgłoszenie wymeldowania z miejsca z pobytu stałego”, należy wypełnić oddzielnie dla 
        każdej osoby (także  małoletniej) ,
    * Dowód osobisty ,
    * Osoba niepełnoletnia nie posiadająca dowodu osobistego przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia,

Opłaty:
 Nie pobiera się.

Inne informacje:

*Wymeldowania z pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem            udzielonym w formie , o której mowa w art. 33§ 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego ,

* Na potwierdzenie wymeldowania organ gminy wydaje odpowiednie poświadczenie,

* Dowód osobisty  unieważnia się po 3 miesiącach od zaistnienia  zmiany danych, które umieszcza się w  

dowodzie osobistym, w przypadku nie  złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego

 wymianę.


Podstawa prawna:


 - Art. 9 ust. 3,  Art. 15, Art. 40 ust. 1 pkt 1, Art. 43 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o  ewidencji  ludności i dowodach osobistych (tj. - Dz.U. z  2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

    - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie

      zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia

     ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ( Dz. U. z 2012r. nr 224,

      poz. 1475),

     - § 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru

       dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich

    unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty ( Dz. U. z 2009r. nr 47 poz. 384)

 

Załączniki do pobrania: 2011-09-07 12:50:25 - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (36.20 kB)

Nazwa dokumentu: Wymeldowanie z pobytu stałego
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-11 13:08:00
Data udostępnienia informacji: 2010-08-11 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-25 11:32:41

Wersja do wydruku...

corner   corner