logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
pokój nr 20/21, tel.: (074) 85-85-226, 85-85-227

 

Wymagane dokumenty:

    * Wypełniony druk „ Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”,
  

·         Dowód osobisty,

·         Dowód osobisty właściciela lub najemcy lokalu,

·         osoba niepełnoletnia nie posiadająca dowodu osobistego przedstawia odpis skrócony aktu  

           urodzenia,

·         do wglądu odpowiedni dokument  (oryginał ) , z którego wynika najem lub własność lokalu-  odpowiednio:
decyzja o przydziale lokalu lub umowa najmu lokalu (budynku), wypis z ksiąg wieczystych lokalu (budynku) , decyzja administracyjna lub inny dokument poświadczający tytuł prany do lokalu.


Opłaty:
Nie pobiera się.

Inne informacje:

* osobiste stawiennictwo właściciela lub najemcy lokalu,
*  Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy (jednego ze współnajemców),     właściciela (jednego ze współwłaścicieli ) lokalu/budynku, w którym ma być dokonywane zameldowanie,

*Dokonując zameldowania należy wypełnić oddzielny druk dla każdej meldującej się osoby (również dla   nieletniej).
*Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności prawnych zameldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy   lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu,

*Zameldowania z pobyt czasowy  trwający ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, 

  legitymującego się pełnomocnictwem            udzielonym w formie , o której mowa w art. 33§ 2

  ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.

 1071, z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego,

  *  Osoby dokonujące obowiązku zameldowania na pobyt czasowy otrzymują potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania,

  *  Jeżeli okres pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się,

 *   Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące uważa się w

  szczególności:

1)       wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego,

2)       pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych,

3)       odbywanie czynnej służby wojskowej,

 *  W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego trwające ponad 3 miesiące,


Podstawa prawna:
 -  Art. 9. ust. 3, Art. 12  ust. 1 w związku z Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach  osobistych (tj. - Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie

   zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia

   ewidencji ludności i utraconych dowodów osobistych ( dz. U. z 2012r. Nr 244, poz. 1475 ),

 

Załączniki do pobrania: 2011-09-07 12:48:44 - Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące (44.02 kB)

Nazwa dokumentu: Zameldowanie na pobyt czasowy - powyżej 3 miesięcy
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-11 13:05:00
Data udostępnienia informacji: 2010-08-11 13:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-25 11:29:32

Wersja do wydruku...

corner   corner