logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Marcinowice, dnia 08.02.2012r. 

WÓJT GMINY MARCINOWICE

Ogłasza

pisemny przetarg ofertowy

na sprzedaż używanego środka trwałego: samochód specjalny pożarniczy marki: Jelcz 005

 

Dane dotyczące środka trwałego:

Samochód Jelcz 005

Nr rejestracyjny  WBS931C

Rok produkcji 1980

Przebieg  26500   km

Nr identyfikacyjny 06786

Przeznaczenie POŻARNICZY

Nr  silnika  03599

Pojemność skokowa silnika 4098

Typ silnika: wysokoprężny

Moc silnika 110 KW

Samochód nie posiada autopompy

 

Cena wywoławcza: 6.500zł brutto w przypadku nabycia samochodu przez jednostkę OSP podatek VAT nie wystąpi.

Termin sprzedaży: W dniu podpisania umowy

Szczegółowe informacje można uzyskać w OSP Tworzyjanów – naczelnik Arkadiusz Kulig tel. 600665224,

Samochód można oglądać w OSP Tworzyjanów, Gmina Marcinowice woj. dolnośląskie      po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu  terminu.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Marcinowicach 58-124 Marcinowice, ul. J. Tuwima 2  do 15.02.2012r. do godz. 9.00,

na kopercie należy umieścić napis „Oferta na zakup samochodu pożarniczego.”

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Marcinowicach 58-124 Marcinowice, ul. J. Tuwima 2 w sali narad / parter / o godzinie 10.oo w dniu 15.02.2012r.

Oferta winna zawierać:

1.      Imię nazwisko i adres lub nazwę firmy, instytucji, urzędu i siedzibę oferenta.

2.      Oferowaną cenę brutto.

3.      Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży.

4.      Samochód zostanie sprzedany za najwyższą oferowaną cenę. Odbiór następuje po wpłacie

      najwyższej oferowanej kwoty.

5.      W przypadku zaoferowania takiej samej kwoty przez więcej niż jednego oferenta na pojazd  zostanie dodatkowa przeprowadzona licytacja ustna.

6.      Gmina Marcinowice nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w

       przetargu pojazdu.

7.      Oferty poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy w Marcinowicach ul. J. Tuwima 2 , 58-124 Marcinowice  dnia 15.02.2012r. godz. 10.00

Gmina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Nazwa dokumentu: Przetarg na sprzedaż używanego środka trwałego: samochód specjalny pożarniczy marki: Jelcz 005
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołębiowska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołębiowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2012-02-08 14:55:56
Data udostępnienia informacji: 2012-02-08 14:55:56
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-09 13:34:26

Wersja do wydruku...

corner   corner