logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


RG-7635/50/2007
Marcinowice dnia 2007-04-11

Ogłoszenie o przetargu


Gmina Marcinowice 58-124 , ul. Tuwima 2 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna świerkowego z drzew stojących zlokalizowanych na działce leśnej nr 218/18 w obrębie wsi Zebrzydów . Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 34 szt. świerków o śr. 20-80 cm powiązana z wycinką, wywiezieniem i uprzątnięciem terenu .
Cena wywoławcza za 1 m3 grubizny świerkowej na pniu wynosi 140,00-zł. Koszty wycinki i transportu ponosi nabywca .
Po wyłonieniu nabywcy w drodze przetargu zostanie sporządzony protokół przekazania terenu oraz drzew stojących .
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 18 do dnia 27 kwietnia 2007 r. do godz. 15 . Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 04 maja 2007 r.
Szczegółowe warunku zakupu drewna zostaną określone w umowie sporządzonej na okoliczność sprzedaży.


Wójt Gminy Marcinowice


Sprawę prowadzą:
1. Pan Marek Żmuda
2. Pan Henryk Małachowski
   Tel. 074 8585226

Osoba, która wytworzyła informację: Marek Żmuda
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Żmuda
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2007-04-13 07:55:31
Data udostępnienia informacji: 2007-04-13 07:55:31
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-13 07:57:42

Wersja do wydruku...

corner   corner