logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Marcinowice, dnia 25.08.2006 r.

GK 7620/07/1/D/2006

Z A W I A D O M I E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 46a ust. 5 i ust  7 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 16.08.2006 r. wpłynął wniosek Firmy WATER SERVICE Spółka z o.o., ul. Dembowskiego 66/2, 51-669 Wrocław reprezentującej Inwestora Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  we Wrocławiu Oddział w Świdnicy ul. Polna Droga 1, 58-100 Świdnica, i zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i modernizacji potoku Wieprzówka na odcinku w km 3+300 – 4+500 w miejscowości Tąpadła, gm. Marcinowice.

Opis planowanego do realizacji zadania :

Odbudowa i modernizacja potoku Wieprzówka na odcinku km 3+300 – 4+500 w miejscowości Tąpadła polegać będzie na :

·         modernizacji murów oporowych poprzez ich podwyższenie, odcinkową przebudowę, wykonanie obrukowania dna w postaci żłobu kamiennego, generalny remont murów

·         wykonaniu nowego obarierowania odcinka biegnącego w murach oporowych od strony drogi przylegającej do potoku

·         wykonaniu nowych budowli komunikacyjnych stanowiących dojazd do posesji

·         wycięciu krzewów i nielicznych drzew rosnących na murach lub w ich sąsiedztwie zagrażających stabilności murów

Celem w/w przedsięwzięcia jest umożliwienie bezpiecznego przejścia wezbrania powodziowego.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się  z materiałami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima nr 2, Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej pok. nr 4 - 5 (parter) , tel.(074)   8585-226/7, oraz zgłaszać swoje wnioski i uwagi przed wydaniem decyzji.

Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego o wszczęciu przedmiotowego postępowania administracyjnego zawiadamia się strony postępowania przez publiczne ogłoszenie o jego wszczęciu.

WÓJT GMINY MARCINOWICE

Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-08-29 07:53:00
Data udostępnienia informacji: 2006-08-29 07:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-29 08:02:20

Wersja do wydruku...

corner   corner