logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Marcinowice, dnia 06.09.2010r.

GK – 7331/07/07/2010

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Marcinowice

 

Zgodnie z art. 53, ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r., ze. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 31.08.2010r. wydana została Decyzja Nr 05/2010 o lokalizacji  inwestycji celu publicznego pn.

 

„przebudowa drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice – Śmiałowice oraz drogi nr 2886D w Śmiałowicach”.

 

Decyzja Nr 05/2010 z dnia 31.08.2010 r. oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Marcinowicach przy ul. Tuwima 2, Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, pokój 3-5.

 

Powyższe obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości tj. zamieszczone na stronie internetowej Gminy Marcinowice (www.bip.marcinowice.pl), umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Marcinowicach oraz w miejscowościach Śmiałowice, Klecin i Stefanowice.

 

Wójt

( - ) Jerzy Guzik

Nazwa dokumentu: przebudowa drogi powiatowej nr 2879D Marcinowice – Śmiałowice oraz drogi nr 2886D w Śmiałowicach.
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Porębski
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Porębski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2010-09-07 09:28:33
Data udostępnienia informacji: 2010-09-07 09:28:33
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-07 09:30:21

Wersja do wydruku...

corner   corner