logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
minus Rejestr wyborców
   minus Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A
   minus Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B
   minus Udostępnienie do wglądu rejestru wyborców
   minus Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
   minus Skreślenie wyborcy z rejestru wyborców (część B)
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.

REFERAT  ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Pok. Nr 24, tel. 74/85-85-226,85-85-227

 

Wymagane dokumenty:

1. Pisemna deklaracja,

2  Do wglądu- dowód osobisty  osoby składającej reklamację,

 

Opłata:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 3 dni.

 

Tryb odwoławczy:

 Od decyzji nie uwzględniającej reklamacji lub powodującej skreślenie z rejestru, przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Świdnicy w terminie 3 dni od doręczenia decyzji stronie

( skargę należy złożyć  za pośrednictwem Wójta Gminy Marcinowice).

 

Inne informacje:

 

Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego wniosek dotyczy i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji.

Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu. Jest ona uzasadniona w przypadku pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania, umieszczenia w rejestrze niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, ujęcia osoby, która  nie zamieszkuje stale na  terenie gminy.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 22 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Nazwa dokumentu: Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-16 09:15:41
Data udostępnienia informacji: 2015-06-16 09:15:41
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-16 09:16:35

Wersja do wydruku...

corner   corner