logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


             Marcinowice, dnia  03.10.2013r.

GK.6831.19.05.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 94 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), po  rozpatrzeniu wniosku Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica w sprawie ustalenia warunków wstępnego projektu podziału działki nr 79 w obrębie miejscowości Gola Świdnicka

p o s t a n a w i a m

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki podziału działki nr  79 w obrębie Gola Świdnicka, Gmina Marcinowice, do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gruszów lecz na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

U Z A S A D N I E N I E

            Zgodnie z art. 94 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu miejscowego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o podział nieruchomości.

            Z uwagi na fakt, iż  wniosek Starostwa Powiatowego w Świdnicy o podział nieruchomości wpłynął do tutejszego Urzędu po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu miejscowości Gola Świdnicka, do czasu uchwalenia tego planu postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki podziału działki nr 79 w miejscowości Gola Świdnicka należy zawiesić. Wójt Gminy podejmie postępowanie i wyda decyzję w sprawie podziału w/w nieruchomości bądź po uchwaleniu planu miejscowego, bądź jeżeli w okresie zawieszenia postępowania plan miejscowy nie zostanie uchwalony.

Ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu wsi Gola Świdnicka, postanowiono jak w sentencji.

 

             Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Kolegium Odwoławczego w  Wałbrzychu, ul. Dmowskiego nr 22, za pośrednictwem Wójta Gminy Marcinowice, w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

                                                                       WÓJT  GMINY  MARCINOWICE

Nazwa dokumentu: obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki podziału działki nr 79 w obrębie Gola Świdnicka
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Madej
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Madej
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2013-10-03 14:59:02
Data udostępnienia informacji: 2013-10-03 14:59:02
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-03 14:59:39

Wersja do wydruku...

corner   corner