logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2011 > lipiec > 2011-07-14
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla OSP w Marcinowicach

 

 

Marcinowice: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla OSP w Marcinowicach
Numer ogłoszenia: 198812 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna , ul. Świdnicka 8, 58-124 Marcinowice, woj. dolnośląskie, tel. 606886679, faks 74 8585231.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.marcinowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla OSP w Marcinowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, ważne na dzień składania ofert. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. Pojazd powinien spełniać Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej -Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i Rozporządzenie zmieniające - Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010r. Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania ofert .Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia do oferty (dwie strony). Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia .Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: 14 000kg. Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania - maks. 18m. Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 280 KM. Należy podać rzeczywiste parametry w odniesieniu do wymagań minimalnych. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2011. Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 -uterenowiony z :przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych, blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu , z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu , z blokadą mechanizmu międzyosiowego , średnica osadzenia opon 22,5 , na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne , napęd stały osi przedniej , pojazd wyposażony w hamulce bębnowe przedniej i tylnej osi Samochód wyposażony w system ABS z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie oraz immobilizer. Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniający normę emisji spalin - Euro 5, w technologii selektywnej redukcji katalitycznej - SCR, poprzez zastosowanie płynu Ad Blue. Silnik wyposażony w hamulec silnikowy. Skrzynia biegów wyposażona w chłodnicę oleju. Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: klimatyzację , indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy , niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku , reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony , poręcz do trzymania w tylnej części kabiny , zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny , elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy , elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy , lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne) , lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony , lusterko rampowe - dojazdowe, przednie , wywietrznik dachowy , lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu Kabina wydłużona wyposażona dodatkowo: W uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń. odblokowanie każdego aparatu indywidualnie , dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu , uchwyty na aparaty powietrzne nie powinny ograniczać przestrzeni załogi , schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Zaprogramowany w taki sam sposób jak radiotelefony w autach znajdujących się już na wyposażeniu OSP Marcinowice , radio z odtwarzaczem CD , podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem. Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów , sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu , sygnalizacja załączonego gniazda ładowania , główny wyłącznik oświetlenia skrytek , sterowanie zraszaczami , sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy , kontrolka włączenia autopompy , wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, , wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku , wskaźnik niskiego ciśnienia , wskaźnik wysokiego ciśnienia Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W. Lampa zespolona z napisem STRAŻ z lampami LED umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska LED, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału także poprzez klakson pojazdu, Manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne oznaczenia widoczne w dzień jak i w nocy. Lampa zespolona i pojedyncza -z zabezpieczeniem ochronnym. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, oraz fala świetlna LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła -230V wraz z zintegrowanym przewodem zasilającym sprężonego powietrza z gniazdem przyłączeniowym, umieszczonym po lewej stronie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. Wylot spalin skierowany na lewą stronę. Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania przyczepy o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym i pneumatycznym gniazdem przyłączeniowym. Dodatkowo pojazd musi być wyposażony w zaczep kulowy do holowania przyczepki o DMC do 3,5 tony z gniazdem przyłączeniowym 24V. Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe. Kolory samochodu: , elementy podwozia, rama - w kolorze czarnym, , błotniki i zderzaki - w kolorze białym, , żaluzje skrytek - w kolorze naturalnym aluminium , kabina, zabudowa- w kolorze czerwonym RAL 3000. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu - 3200mm Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. Po trzy skrytki na boku pojazdu. Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno-maskująca Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu. Musi być zainstalowany podest otwierany nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. Skrytki otwierane przez podesty - wyposażone w oświetlenie, listwy LED włączane automatycznie po otwarciu podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Pojazd ma posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu oraz oświetlenie powierzchni dachu. Oświetlenia włączane z przedziału autopompy Szuflady i wysuwane tace automatycznie, blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek - w zależności od potrzeb. Schowki wyposażone w regały wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy Regał obrotowy -wyposażony w zestaw sprzętu m.in: 1szt. - łom zwykły, , 1szt. - łomo - wyciągacz, , po 1szt. - młotek 2 kg i 4 kg, , 1szt. - siekiera, , 1szt. - nożyce do drutu Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji - typu rurkowego. Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada ochronna boczna - dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub barierka rurowa, o wysokości min 80 mm. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.Pojazd powinien posiadać drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Zbiornik wody o pojemności 2,5 m3, wykonany z materiałów kompozytowych Tolerancja pojemności ±1% Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i posiada właz rewizyjny. Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Montaż automatycznego zaworu napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 10% pojemności zbiornika wodnego. Tolerancja pojemności ±1%. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. Układ wodno - pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia , wydajność min.: 2800 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m, , wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min.: 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar, Należy podać rzeczywiste parametry ze świadectwa dopuszczenia CNBOP. Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, , wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, , działka wodno - pianowego, , zraszaczy. Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. , z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia wskaźnik poziomu wody w zbio,rniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, miernik prędkości obrotowej wału pompy wyłącznik silnika pojazdu, kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik, kontrolka włączenia autopompy, licznik motogodzin-pracy autopompy Ponadto musi być zamontowane: sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, sterownie automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną sterowanie ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy, schemat układu wodno-pianowego, W przedziale pracy autopompy, muszą być zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym. Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym, umożliwiającym prowadzenie korespondencji radiowej. Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno - pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie. Działko wodno - pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany. Wydajność działka od 800 do 1600 l/min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno - pneumatycznym.Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy - min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy. dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu, instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych), montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy. Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy 2000 W (2x1000W ). Wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów - minimum 5 m., obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 135º - w obie strony, sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi, stopień ochrony minimum IP55, złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania, zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu, ,w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu ,oprócz ręcznego, wymagane także bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 20m). Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny . Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. Sprzęt posiadany przez Zamawiającego zostanie dostarczony do Wykonawcy celem zamontowania w samochodzie. Samochód należy doposażyć w: z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum -7ton wraz z pokrowcem, drabina pożarnicza dwuprzęsłowa aluminiowa wysuwna z drążkami podporowymi z hamulcem, długość po złożeniu max 5,6 m, długość po rozsunięciu min.10 m, 2 sztuki radiostacji motorola GP360 z ładowarkami lub równoważne zamontowane w kabinie na specjalnym podeście, podwójne zwijadło z możliwością montażu na agregacie hydraulicznym, dostarczonym przez Zamawiającego, z wężami o długości min. 20 m każdy, system dwuzłączkowy. Jeden z węży pokryty substancją luminescencyjną, świecący w ciemności. Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy -OSP + nazwa + numerów operacyjnych. Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJACY nie wymaga złożenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie przedłożonych przez DOSTAWCÓW dokumentów na zasadzie - spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  3.1 opis parametrów techniczno -użytkowych - z wykorzystaniem wzoru-załącznik nr 5 3.2. świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k.Otwocka (dwie strony).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy- z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1, parafowany projekt umowy - z wykorzystaniem wzoru-załącznik nr 6, pełnomocnictwo wynikające z wymogów art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. Dokumenty wymienione w rozdziale XI SIWZ winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do reprezentowania DOSTAWCY we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Jeżeli dokumenty zostały podpisane przez upoważnionego pełnomocnika ,należy do oferty dołączyć właściwe pełnomocnictwo

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: a)zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli zajdą okoliczności , na które strony umowy nie będą miały wpływu lub wystąpienia których nie przewidywano w chwili zawarcia niniejszej umowy b)zmiana ceny brutto - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. c)zmiana zasad dokonywania odbioru. d)zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.marcinowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzędu Gminy Marcinowice, ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, pok. Nr 15,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Urzędu Gminy Marcinowice, ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, I piętro Sekretariat pok. Nr 17,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 2. Płatnikami należności będą: 1). Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 00-340 Warszawa ul. Oboźna 1, na podstawie cesji wystawionej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Marcinowicach występującą w fakturze VAT jako odbiorca w kwocie 150.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2). Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinowicach, 58 - 124 Marcinowice, ul. Świdnicka 8 NIP: 884 - 23 - 57 - 095, REGON: 891093201 występująca w fakturze jako płatnik dla pozostałej kwoty wynikającej z przeprowadzonego postępowania..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania: 2011-07-14 08:58:57 - Ogłoszenie o przetargu (96.12 kB)
2011-07-14 08:59:09 - SIWZ (307.83 kB)

Nazwa dokumentu: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu uterenowionym z napędem 4x4 dla OSP w Marcinowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbiet Gołębiowska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbiet Gołębiowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2011-07-14 08:58:34
Data udostępnienia informacji: 2011-07-14 08:58:34
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-14 09:00:25

Wersja do wydruku...

corner   corner