logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2015 > lipiec > 2015-07-22
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Marcinowice

Wójt Gminy Marcinowice

ogłasza na dzień 25 sierpień 2015 roku I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Marcinowice

 

Lp.

Forma

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Kwota wadium, termin wpłaty wadium

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego

Maksymalny okres dzierżawy

Godzina przetargu

1.

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

Działka nr 52 o pow. 1,5192ha położona w Białej

 

Uprawy rolne

430,00zł

płatne do 19.08.2015

13,93dt - tj.  

860,00zł

1 rok

8.00

2

Przetarg ustny nieograniczony

 

Działka nr 138/2 o pow. 1,0187ha położona w Białej

 

Uprawy rolne

300,00zł

płatne do 19.08.2015

9,87dt - tj.

610,00zł

1 rok

8.15

3

Przetarg ustny nieograniczony

 

Działka nr 163 o pow. 9,2101ha położona w Chwałkowie

 

Uprawy rolne

2300,00zł

płatne do 19.08.2015

74,81dt - tj.

4600,00zł

1 rok

8.30

4

Przetarg ustny nieograniczony

Działka nr 54/4 o pow. 1,16ha położona w Kątkach

 

Uprawy rolne

350,00zł

płatne do 19.08.2015

10,98dt - tj.

700,00zł

1 rok

8.45

5

Przetarg ustny nieograniczony

Działka nr 154/4 o pow. 1,15ha położona w Mysłakowie

 

Uprawy rolne

320,00zł

płatne do 19.08.2015

10,35dt - tj.

650,00zł

1 rok

9.00

6

Przetarg ustny nieograniczony

Działka nr 344 o pow. 1,00ha położona w Mysłakowie

 

Uprawy rolne

120,00zł

płatne do 19.08.2015

3,62dt - tj.

230,00zł

1 rok

9.15

7

Przetarg ustny nieograniczony

Działka nr 269/2 o pow. 1,04ha położona w Sadach

 

Uprawy rolne

250,00zł

płatne do 19.08.2015

8,15dt - tj.

500,00zł

1 rok

9.30

8

Przetarg ustny nieograniczony

Działka nr 188/1 o pow. 2,31ha położona w Szczepanowie

 

Uprawy rolne

500,00zł

płatne do 19.08.2015

15,92dt - tj.

1000,00zł

1 rok

9.45

9

Przetarg ustny nieograniczony

Działka nr 143 o pow. 1,02ha położona w Tworzyjanowie

 

Uprawy rolne

240,00zł

płatne do 19.08.2015

7,54dt - tj.

470,00zł

1 rok

10.00

10

Przetarg ustny nieograniczony

Działka nr 144 o pow. 1,90ha położona w Tworzyjanowie

 

Uprawy rolne

430,00zł

płatne do 19.08.2015

13,95dt - tj.

860,00zł

1 rok

10.15

11

Przetarg ustny nieograniczony

Działka nr 3 o pow. 3,2755ha położona w Wirkach

 

Uprawy rolne

550,00zł

płatne do 19.08.2015

17,68dt - tj.

1100,00zł

1 rok

10.30

12

Przetarg ustny nieograniczony

Działka nr 124 o pow. 1,8671ha położona w Wirkach

 

Uprawy rolne

430,00zł

płatne do 19.08.2015

13,88dt - tj.

860,00zł

1 rok

10.45

13

Przetarg ustny nieograniczony

Działka nr 306 o pow. 1,0694ha położona w Wirkach

 

Uprawy rolne

280,00zł

płatne do 19.08.2015

8,95dt - tj.

560,00zł

1 rok

11.00

14

Przetarg ustny nieograniczony

Działka nr 306 o pow. 1,73ha położona w Wirach

 

Uprawy rolne

430,00zł

płatne do 19.08.2015

13,84dt - tj.

860,00zł

1 rok

11.15

15

Przetarg ustny nieograniczony

Działka nr 218/18 o pow. 10,93ha położona w Zebrzydowie

 

Uprawy rolne

880,00zł

płatne do 19.08.2015

28,43dt - tj.

1760,00zł

1 rok

11.30

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,10 dt żyta.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanych wysokościach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2015 roku  w kasie lub na konto Urząd Gminy Marcinowice - Bank BS Marcinowice 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Świdnica). Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu za dzierżawę gruntu, a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetarg, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie 21 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy w przypadku wygrania przetargu powoduje utratę wadium.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Marcinowicach, ul. J.Tuwima nr 2, pokój 11-12 lub pod nr telefony  

(74) 850 34 83 lub  (74) 850 34 96,  w godzinach od 7.30 do 15.30.

Gmina Marcinowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wójt

/-/ Władysław Gołębiowski

Marcinowice, dnia 22.07.2015 r.

Nazwa dokumentu: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Marcinowice
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Staryszak
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Staryszak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-07-23 08:19:24
Data udostępnienia informacji: 2015-07-23 08:19:24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-23 10:31:18

Wersja do wydruku...

corner   corner