logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2013 > wrzesień > 2013-09-11
Obwieszczenie o wszcęciu postępowania w spr. ustalenia warunków wstępnego projektu podziału działki nr 79 w obrębie miejscowości Gola Świdnicka

GK.6831.19.02.2013                                                                Marcinowice, dnia  11.09.2013r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.), w związku z art. 8 art. 93 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)

zawiadamia się

że w dniu 19.08.2013r. wpłynął do tutejszego Urzędu wniosek Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica i zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków wstępnego projektu podziału działki nr 79 w obrębie miejscowości Gola Świdnicka.

 

      Przedłożony wstępny projekt podziału obejmuje działkę nr 79 w obrębie miejscowości Gola Świdnicka, stanowiącej własność wnioskodawcy, z której wydzielone zostaną nowe działki nr 79/1 i 79/2 w sposób i granicach określonych w załączniku graficznym. Celem podziału jest wydzielenie działki nr 79/1 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 122.

            Zgodnie z obowiązującym do dnia 31.12.2003r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Marcinowice, zatwierdzonym Uchwała Nr XI/35/89 Gminnej Rady Narodowej w Marcinowicach z dnia 14.12.1989r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wałbrzyskiego Nr 2 poz. 49 z dnia 16.02.1990r., działka nr 79 w obrębie Gola świdnicka stanowiła tereny komunikacji samochodowej. Natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marcinowice, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXV/182/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 17 grudnia 2009r. w/w działkę oznaczono jako drogę istniejącą.

 

       W związku z powyższym informuje się, że w terminie do dnia 01.10.2013r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia do w/w.

Załączniki do pobrania: 2013-09-11 14:06:26 - zał.graficzny do obwieszczenia (121.00 kB)

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wszcęciu postępowania w spr. ustalenia warunków wstępnego projektu podziału działki nr 79 w obrębie miejscowości Gola Świdnicka
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Madej
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Madej
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2013-09-11 14:05:36
Data udostępnienia informacji: 2013-09-11 14:05:36
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-11 14:06:50

Wersja do wydruku...

corner   corner