logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
minusObwieszczenia
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obwieszczenia: 2010 > czerwiec > 2010-06-15
obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego położonego w obrębie Gola Świdn.-Szczepanów-Krasków

Marcinowice, 2010.06.15


GK – 7322/XL/33/2010O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Marcinowice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego projektowanego terenu górniczego położonego w obrębie wsi Gola Świdnicka – Szczepanów – Krasków
w gminie Marcinowice.


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz  uchwały Nr XXII/119/08 Rady Gminy Marcinowice z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektowanego,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektowanego terenu górniczego położonego w obrębie wsi Gola Świdnicka – Szczepanów – Krasków w gminie Marcinowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 czerwca 2010 r. do 19 lipca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2,            58-124 Marcinowice.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lipca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Marcinowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2010 r.Rozdzielnik:
1.    Prasa Lokalna
2.    Tablica Ogłoszeń tut. Urzędu
3.    BIP

Nazwa dokumentu: obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego położonego w obrębie Gola Świdn.-Szczepanów-Krasków
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Madej
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Madej
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2010-06-16 10:53:28
Data udostępnienia informacji: 2010-06-16 10:53:28
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-16 10:55:02

Wersja do wydruku...

corner   corner