logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY – POWYŻEJ 3 MIESIĘCY
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
pokój nr 20/21, tel.: (074) 85-85-226, 85-85-227

 

Wymagane dokumenty:

    *wniosek zgłoszenia pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy,
    *książeczka wojskowa lub potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji przedpoborowych,

Ponad to do wglądu:

    *dowód osobisty (osoba niepełnoletnia nie posiadająca dowodu osobistego przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia)
   
* tytuł prawny do zajmowania lokalu - odpowiednio:
      - decyzja o przydziale lokalu lub umowa najmu lokalu (budynku),
      - akt własności lub wypis z ksiąg wieczystych lokalu (budynku),
      - zezwolenie na użytkowanie budynku nowo wybudowanego
        (pomieszczenia) mieszkalnego wydane przez organu
        administracji architektoniczno - budowlanej wraz
        z zawiadomieniem o nadaniu numeru,

Opłaty:
zameldowanie na pobyt czasowy jest bezpłatne

Inne informacje:


    *Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy (jednego ze współ - najemców), właściciela (jednego ze współwłaścicieli ) lokalu/budynku, w którym ma być dokonywane zameldowanie. Wymienione osoby powinny okazać dokument osobisty.
    *Dokonując zameldowania należy wypełnić oddzielny druk dla każdej meldującej się osoby (również dla nieletniej).
    *Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności prawnych zameldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
    *Organ administracyjny na potwierdzenie dokonania zameldowania wydaje odpowiednie zaświadczenie.
    *Jeżeli okres pobytu czasowego, trwającego ponad 2 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. - Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-07 08:15:46

Wersja do wydruku...

corner   corner