logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Strzelce 08.03.2007r.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. K. K. BACZYŃSKIEGO W STRZELCACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRZELCACH STRZELCE 2,58-123 STRZELCE

1.Wymagania:
1)niezbędne:
a)wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub średnie ekonomiczne i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
b)udokumentowana praca w księgowości,
c)znajomość zasad rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych,
d)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
e)odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,
2)dodatkowe:
a)ogólna znajomość zagadnień dotyczących ustawy o samorządzie gminnym,
b)uprzejmość, życzliwość, wysoka kultura osobista,
c)aktywne realizowanie powierzonych zadań.
2.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:
1)Opracowanie projektów i planów finansowych oraz zapewnienie właściwej gospodarki finansowej.
2)Analiza wykorzystania środków budżetowych oraz występowanie w sprawie zmian.
3)Prowadzenie sprawozdawczości z wykonywania planu finansowego.
4)Prowadzenie obsługi księgowej budżetu i innych funduszy.
5)Wykonywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.
6)Sporządzenie wymaganych dokumentów do Urzędu Skarbowego.
7)Przekazywanie składek drogą elektroniczną do ZUS-u.
8)Sporządzanie listy płac, dokonywanie przelewów wypłaty pracowników oraz przelewów z potrąceń listy płac.
9)Sporządzanie bilansu.
10)Rozliczanie środków trwałych i inwentaryzacji.
11)Współpraca ze skarbnikiem Gminy.
3.Wymagane dokumenty:
a)list motywacyjny,
b)życiorys (CV),
c)kwestionariusz osobowy z fotografią,
d)kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectw ukończenia szkoły średniej,
e)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f)oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy sie przeciwko niemu postępowanie karne,
g)kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy.
4.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Herda
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Herda
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2007-03-09 14:40:24
Data udostępnienia informacji: 2007-03-09 14:40:24
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-09 14:44:44

Wersja do wydruku...

corner   corner