logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Tąpadła, gmina Marcinowice, powiat świdnicki. Działka nr 185/2
2. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Tąpadła, gmina Marcinowice, powiat świdnicki. Działka nr 191/1
3. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących mienie komunalne Gminy Marcinowice w obrębie Tąpadła
4. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących mienie komunalne Gminy Marcinowice w obrębie miejscowości Wiry
5. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Tąpadła, gmina Marcinowice, powiat świdnicki. Działka nr 214
6. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Tąpadła, gmina Marcinowice, powiat świdnicki. Działka nr 190/2
7. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Tąpadła, gmina Marcinowice, powiat świdnicki. działka nr 275/2,
8. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza I przetarg, Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana położona w obrębie Wiry, Działka nr 239/3, AM-1
9. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza I przetarg, Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana położona w obrębie Wiry, Działka nr 239/4, AM-1
10. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza I przetarg. Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana położona w obrębie Wiry, Działka nr 239/5, AM-1
11. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza I przetarg, Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana położona w obrębie Wiry, Działka nr 239/6, AM-1
12. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza I przetarg, Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana położona w obrębie Wiry, Działka nr 239/7, AM-1
13. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza I przetarg. Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana położona w obrębie Wiry, Działka nr 239/8, AM-1
14. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza I przetarg. Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana położona w obrębie Wiry, Działka nr 239/9, AM-1
15. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza I przetarg, Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana położona w obrębie Wiry, Działka nr 239/10, AM-1
16. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza I przetarg, Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana położona w obrębie Wiry, Działka nr 239/12, AM-1
17. Ogłoszenie o Przetargu:
18. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku Chwałków 4
19. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych obręb Sady działka rolna nr 79, AM-1
20. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Sady działka nr 232/2, AM-2
21. Wójt Gminy Marcinowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Sady działka nr 219, AM-1
22. Wójt Gminy Marcinowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Sady działka rolna nr 269/2, AM-1
23. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Tąpadła, działka nr 185/2, AM 1
24. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w obrębie Wiry, działka nr 239/11, AM-1
25. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Wiry, Działka nr 239/4, AM-1
26. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Wiry, działka nr 239/6, AM-1
27. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w obrębie Wiry, działka nr 239/8, AM-1
28. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w obrębie Wiry, działka nr 239/12, AM-1
29. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Tąpadła, działka nr 190/2, AM 1
30. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Tąpadła, działka nr 214, AM 1
31. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Tąpadła, działka nr 149, AM 1
32. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w obrębie Wiry, działka nr 239/3, AM-1
33. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w obrębie Wiry, działka nr 239/5, AM-1
34. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w obrębie Wiry, działka nr 239/7, AM-1
35. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w obrębie Wiry, działka nr 239/10, AM-1
36. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w obrębie Wiry, działka nr 239/9, AM-1
37. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Tąpadła, działka nr 191/1, AM 1
38. OGŁOSZENIE o wynikach przetargu działki nr 149, AM-1 w obrębie Tąpadła
39. OGŁOSZENIE o wynikach przetargu działki nr 190/2, AM-1 położonej w obrębie Tąpadła
40. OGŁOSZENIE o wynikach przetargu działki nr 232/2, AM-2, położonej w obrębie Sady
41. OGŁOSZENIE o wynikach przetargu działki nr 239/9, AM-2 położonej w obrębie Wiry
42. OGŁOSZENIE o wynikach przetargu działki nr 185/2, AM-1 położonej w obrębie Tąpadła
43. OGŁOSZENIE o wynikach przetargu działki nr 191/1, AM-1 położonej w obrębie Tąpadła
44. OGŁOSZENIE o wynikach przetargu działki nr 239/8, AM-2 położonej w obrębie Wiry
45. WÓJT GMINY MARCINOWICE Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Tąpadła, działka nr 214, AM 1
46. WÓJT GMINY MARCINOWICE Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Wiry działka nr 239/11, AM-1
47. WÓJT GMINY MARCINOWICE Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Mysłaków działka nr 192/7, AM 2
48. WÓJT GMINY MARCINOWICE Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Wiry Działka nr 239/6, AM-1
49. WÓJT GMINY MARCINOWICE Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Wiry działka nr 239/5, AM-1
50. WÓJT GMINY MARCINOWICE Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Wiry działka nr 239/10
51. WÓJT GMINY MARCINOWICE Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Wiry działka nr 239/7, AM-1
52. WÓJT GMINY MARCINOWICE Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Wiry działka nr 239/4, AM-1
53. WÓJT GMINY MARCINOWICE Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Wiry działka nr 239/3, AM-1
54. WÓJT GMINY MARCINOWICE Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Wiry działka nr 239/12, AM-1
55. Ogłoszenie - dz. 214 Tąpadła wyniki przetargu
56. Ogłoszenie - dz. 239/6 Wiry wyniki przetargu
57. Ogłoszenie - dz. 239/12 Wiry wyniki przetargu
58. Ogłoszenie - dz. 239/4 Wiry wyniki przetargu
59. ogłoszenie - dz. 239/7 Wiry wyniki przetargu
60. WÓJT GMINY MARCINOWICE Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, działka nr 76/7, zabudowana remizą strażacka
61. WÓJT GMINY MARCINOWICE Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, Działka nr 169 położona w obrębie Biała
62. WÓJT GMINY MARCINOWICE Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, Działka nr 239/11 położona w obrębie Wiry
63. WÓJT GMINY MARCINOWICE Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, Działka nr 239/10 położona w obrębie Wiry,
64. WÓJT GMIN MARCINOWICE Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, Działka nr 134/4 położona w obrębie Szczepanów
65. WÓJT GMINY MARCINOWICE Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nr 192/7 położona w obrębie Mysłaków
66. WÓJT GMINY MARCINOWICE Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, Działka nr 239/3 położona w obrębie Wiry
67. WÓJT GMINY MARCINOWICE Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, Działka nr 239/5 położona w obrębie Wiry
68. Ogłoszenie o wynikach przetargu na nieruchomości zabudowane i niezabudowane w obrębie Gola Św.
69. Ogłoszenie - dz. 76/7 Szczepanów wyniki przetargu
70. Ogłoszenie - dz. 134/4 Szczepanów wyniki przetargu
71. Ogłoszenie - dz. 169 Biała wyniki przetargu
72. Ogłoszenie - dz. 239/11 Wiry wyniki przetargu
73. Ogłoszenie o przetargu dz. nr 7/1 Szczepanów
74. Ogłoszenie o przetargu dz. nr 7/2 Szczepanów
75. Ogłoszenie o przetargu dz. nr 74/6
76. Ogłoszenie o wynikach przetargu - dz. 7/1 Szczepanów wyniki przetargu
77. Ogłoszenie o wynikach przetargu - dz. 7/2 Szczepanów wyniki przetargu
78. Wójt Gminy Marcinowice ogłasza I przetarg na dz. nr 78/1 obręb Tąpadła
79. Wójt Gminy Marcinowice ogłasza I przetarg na dz. nr 221 obręb Zebrzydów
80. Wójt Gminy Marcinowice ogłasza I przetarg na dz. nr 228/2 obręb Zebrzydów
81. Wójt Gminy Marcinowice ogłasza I przetarg na dz. nr 236/1 obręb Tąpadła
82. Wójt Gminy Marcinowice Ogłasza I przetarg na dz. nr 346/3 obręb Mysłaków
83. Informacja - Wykaz
84. Ogłoszenie o przetargu dz. 221/3 Gola Św.
85. Ogłoszenie o przetargu dz. 221/6 Gola Św.
86. Ogłoszenie o przetargu dz. 221/10 Gola Św.
87. Ogłoszenie o przetargu dz. 221/11 Gola Św.
88. Ogłoszenie o przetargu dz. 221/12 Gola Św.
89. Ogłoszenie o przetargu dz. 221/22 Gola Św.
90. Ogłoszenie o przetargu dz. 224 Gola Św.

Ilość odwiedzin: 25221
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2007-01-04 09:24:00
Data udostępnienia informacji: 2007-01-04 09:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20 08:46:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner