logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Marcinowice, dnia 10.10.2006r.

   
Ogłoszenie  o rokowaniach

 Wójt Gminy Marcinowice zaprasza osoby fizyczne i prawne do rokowań w sprawie  sprzedaży  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Chwałków  oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka nr 85/2 o pow. 834 m2, przeznaczonej pod zabudowę zagrodową. Księga wieczysta Nr 19967.
Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/153/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26.04.2005 r. – 17.MN tereny zabudowy zagrodowej.
Cena  wywoławcza w I   przetargu wynosiła : 5.000,00 zł.
Cena  wywoławcza w II przetargu wynosiła :  3.500,00 zł.

Zaliczka w wysokości: 350,00 zł musi znaleźć się na koncie Gminy Marcinowice Nr 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 na trzy dni przed terminem rokowań tj. do dnia 13.11.2006r.
Zaliczka, która nie znajdzie się na koncie do tego terminu, nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach.
Zaliczka nabywcy zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia zaś pozostałym oferentom przelana na ich konta niezwłocznie po rokowaniach.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres, nr telefonu (nazwa, adres i siedzibę firmy);
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty ( nie mniej niż 40% wartości z I przetargu art. 67.1.4 ustawy z dn.21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.Nr 46,poz.543 z póź.zm. z 2000r.);
- nr konta, na które należy zwrócić zaliczkę
- dowód wpłaty zaliczki w oryginale.
Do ceny  sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%, który pokrywa nabywca. Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia zawierające powyższe dane. Zgłoszenie powinno znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej

Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-10-11 07:43:51
Data udostępnienia informacji: 2006-10-11 07:43:51
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-11 07:56:27

Wersja do wydruku...

corner   corner