logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. budowa hali sportowej wielofunkcyjnej
2. zawiadomienie o warunkach zabudowy
3. zawiadomienie o warunkach zabudowy
4. Zarządzenie Nr 30/05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
5. Zarządzenie Nr 29/05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
6. wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
7. budowa Stacji Bazowej GSM 900 – POLKOMTEL S.A. Nr 34320
8. wszczęcie postępowania w sprawie raportu oddziaływania na środowisko
9. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tąpadła
10. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -Biała
11. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -SADY
12. sprzedaż nieruchomości Tworzyjanów
13. wszczęcie postępowania w sprawie raportu oddziaływania na środowisko
14. Sprzedaż nieruchomości zabudowanej-Zebrzydów
15. ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
16. ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
17. nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Chwałkowie
18. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Chwałkowie
19. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Chwałkowie
20. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Wirach
21. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Zebrzydowie
22. zawiadomienie o wyłożeniu projektów planu zagospodarowania przestrzennego
23. ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
24. wszczęcie postępowania w sprawie budowy wieżowej stacji telefonii komorkowej
25. rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA
26. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
27. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
28.
29. ustalenie lokalizacji inwestycji
30. ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
31. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85/2 o pow. 834 m2, położonej w Chwałków, przeznaczonej pod zabudowę zagrodową.
32. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86/3 o pow. 3.107 m2, położonej w Chwałków, przeznaczonej pod zabudowę zagrodową w części las.
33. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 95/1 o pow. 1.3226 m2, położonej w Chwałków, przeznaczonej pod zabudowę zagrodową.
34. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 170/3 o pow. 2.200 m2, położonej w Wirach, przeznaczonej pod zabudowę zagrodową.
35. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Tworzyjanów
36. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Zebrzydów
37. budowa wieżowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 49 635.01 Marcinowice
38. Zakład Przetwórstwa Nasion Oleistych w Mysłakowie
39. rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr E261 49513 Strzelce
40. rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTC nr E261 49513 Strzelce
41. Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Chwałków
42. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej-Chwałków
43. budowa stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM BT 34320 WIRY_DLN
44. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Wiry
45. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 205 o pow. 2.200 m2, położonej w Zebrzydowie
46. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 85/2 o pow. 834 m2, położonej w Chwałków
47. sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86/3 o pow. 3.107 m2, położonej w Chwałków
48. wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Marcinowice
49. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Strzelce
50. "budowa stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej sieci PLUS GSM BT 34320 WIRY_DLN" w Wirkach
51. Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i modernizacji potoku Wiepr
52. dotyczy postępowiania w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i modernizacji potoku Wieprzówka na odcinku w km 3+300 –
53. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Tąpadła działka nr 185/2 AM-1
54. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Tąpadła działka nr 68/1 AM-2
55. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Tąpadła działka nr 185/3 AM-1
56. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Tąpadła działka nr 190/2 AM-1
57. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Tąpadła działka nr 191/1 AM-1
58. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Tąpadła działka nr 300/2 AM-1
59. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Tąpadła działka nr 179/3 AM-1
60. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży -Tąpadła działka nr 275/2 AM-2
61. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Tąpadł działaka nr 214 AM-1
62. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku Zebrzydów 47
63. Postanowienie - dotyczy przedsięwzięcia polegającego na odbudowie i modernizacji potoku Wieprzówka w miejscowości Tapadła
64. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej Zakład Przetwórstwa Nasion Oleistych
65. Uzgodnienie środ.uwarunkowań Potok Wieprzówka
66. Ogłoszenie o rokowaniach - sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Chwałków działaka nr 85/2
67. Ogłoszenie o rokowaniach - sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Chwałków działka nr 86/3
68. Ogłoszenie o rokowaniach - sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Zebrzydów działka nr 205
69. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Lokal mieszkalny Nr 1 w budynku Zebrzydów nr 28
70. Ogłoszenie o rokowaniach - Chwałków działka nr 180/7 AM-2
71. ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zebrzydów 47 lokal mieszkalny nr 1
72. ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Zebrzydów 47 lokal mieszkalny nr 2
73. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chwałków 26 lokal mieszkalny nr 2
74. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Tąpadła działka nr 90/4 AM-1
75. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Tąpadła działka nr 94/4 AM-1
76. Uzgodnienie środ.uwarunkowań dla modernizacji i odbudowa potoku Wieprzówka Tąpadła
77. dot. postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia wydobywania granitu ze złoża Pagórki Zachodnie
78. OGŁOSZENIE o wynikach rokowań - Chwałków działka nr 86/3
79. OGŁOSZENIE o wynikach rokowań - Zebrzydów działka nr 205
80. OGŁOSZENIE o wynikach rokowań - Chwałków działka nr 85/2
81. OGŁOSZENIE o wynikach rokowań - Chwałków działka nr 180/7
82. Modernizacja potoku Wieprzówka w Tąpadłach
83. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Tąpadła, w granicach działki nr 149 AM-1
84. Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację polegającego na odbudowie i modernizacji potoku Wieprzówka W Tąpadłach
85. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - obręb Wiry, Zarządzenie Nr 75/06
86. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - obręb Wiry, Zarządzenie Nr 74/06
87. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - obręb Wiry, Zarządzenie Nr 73/06
88. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - obręb Wiry, Zarządzenie Nr 72/06
89. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.- obręb Wiry, Zarządzenie Nr 71/06
90. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.- obręb Wiry, Zarządzenie Nr 70/06
91. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.- obręb Wiry, Zarządzenie Nr 69/06
92. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.- obręb Wiry, Zarządzenie Nr 68/06
93. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.- obręb Wiry, Zarządzenie Nr 67/06
94. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.- obręb Wiry, Zarządzenie Nr 66/06
95. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Sady
96. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Sady
97. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Sady
98. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Sady
99. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Sady
100. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Sady
101. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Sady
102. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Sady

Ilość odwiedzin: 4557

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner