logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2003-07-07 17:27:45 - Uchwała Nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy (4.00 kB)
2003-07-07 17:29:05 - Uchwała Nr 1/2/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (4.00 kB)
2003-07-07 17:30:21 - Uchwała Nr 1/3/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (4.00 kB)
2003-07-07 17:30:56 - Uchwała Nr I/4/02 w sprawie wyboru składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy (4.00 kB)
2003-07-07 17:32:20 - Uchwała Nr II/5/02 w sprawie ustalenia licencji na transport drogowy taksówką osobową na obszarze Gminy Marcinowice (4.00 kB)
2003-07-07 17:33:56 - Uchwała Nr II/6/02 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa (23.00 kB)
2003-07-07 17:35:02 - Uchwała Nr II/7/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marcinowice (4.00 kB)
2003-07-07 17:35:55 - Uchwała Nr II/8/02 w sprawie ustalenia limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Marcinowice (21.50 kB)
2003-07-07 17:37:02 - Uchwała Nr II/9/02 w sprawie obniżenia ceny 1q żyta do wymiaru podatku rolnego na 2003r. (23.50 kB)
2003-07-07 17:37:56 - Uchwała Nr II/10/02 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od posiadania psów w 2003r. (29.00 kB)
2003-07-07 17:39:11 - Uchwała Nr II/11/02 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od posiadania środków transportowych w 2003r. (49.50 kB)
2003-07-07 17:40:17 - Uchwała Nr II/12/03 w sprawie okreslenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości (49.00 kB)
2003-07-07 17:41:31 - Uchwała Nr II/13/03 w sprawie okreslenia wzoru formularza informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny (27.00 kB)
2003-07-07 17:42:41 - Uchwała Nr II/14/03 w sprawie okreslenia wzoru formularza informacji oraz wzoru deklaracji na podatek leśny (4.00 kB)
2003-07-07 17:43:47 - Uchwała Nr III/15/02 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Marcinowice (4.00 kB)
2003-07-07 17:45:01 - Uchwała Nr III/16/02 w sprawie ustalenia liczby punktówy sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedazy jak i w miejscu sprz (4.00 kB)
2003-07-07 17:47:04 - Uchwała Nr III/17/02 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2002r. (4.00 kB)
2003-07-07 17:47:57 - Uchwała Nr III/18/02 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/151/00 Rady Gminy Marcinowice z dnia 25.08.2000r. w sprawie przyjęcia regulaminów okreslajacych ogólne warunki i zasady przyznawania i wypłat dodat (39.50 kB)
2003-07-07 17:50:14 - Uchwała Nr III/19/02 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Marcinowice (34.00 kB)
2003-07-07 17:50:57 - Uchwała Nr IV/20/02 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2002r. (4.00 kB)
2003-07-07 17:51:58 - Uchwała Nr IV/21/03 w sprawie przyjęcia programu działania Rady Gminy Marcinowice na lata 2002-2006 (29.00 kB)
2003-07-07 17:52:58 - Uchwała Nr V/22/03 w sprawie zmian uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (4.00 kB)
2003-07-07 17:57:39 - Uchwała Nr V/23/02 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/287/02 Rady Gminy w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (4.00 kB)
2003-07-07 18:00:24 - Uchwała Nr V/24/03 w sprawie skargi na kierownika jednostki budżetowej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej (53.00 kB)
2003-07-07 18:04:01 - Uchwała Nr VI/25/03 w sprawie budżetu gminy na rok 2003 (194.50 kB)
2003-07-07 18:08:00 - Uchwała Nr VI/26/03 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa działek (23.00 kB)
2003-07-07 18:12:39 - Uchwała Nr VI/27/03 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa działek (25.00 kB)
2003-07-07 18:13:25 - Uchwała Nr VI/28/03 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/135/96 w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy w zakresie wynajmu i czynszów najmu lokali użytkowych (4.00 kB)
2003-07-07 18:15:27 - Uchwała Nr VI/29/03 w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (4.00 kB)
2003-07-07 18:18:39 - Uchwała Nr VI/30/03 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (4.00 kB)
2003-07-07 18:20:08 - Uchwała Nr VI/31/03 w sprawie wyrażenia opinii dot. sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Kombinatu Rolnego Świdnica gruntów położonych na terenie G (4.00 kB)
2003-07-07 18:22:05 - Uchwała Nr VII/32/03 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu gminy za 2002r. (261.00 kB)
2003-07-07 18:23:08 - Uchwała Nr VII/33/03 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice (4.00 kB)
2003-07-07 18:24:01 - Uchwała Nr VII/34/03 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będacych w posiadaniu ZUWiK Sp. z o.o. w Marcinowicach (4.00 kB)
2003-07-07 18:25:21 - Uchwała Nr VII/35/03 w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (4.00 kB)
2003-07-07 18:26:14 - Uchwała Nr VII/36/03 w sprawie Statutu Gminy Marcinowice (4.00 kB)
2003-07-07 18:26:54 - Uchwała Nr VII/37/03 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marcinowice (24.50 kB)
2003-07-07 18:27:43 - Uchwała Nr VII/38/03 w sprawie skargi na kierownika jednostki budżetowej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej (52.00 kB)
2003-07-07 18:28:28 - Uchwała Nr VII/39/03 w sprawie skargi na kierownika jednostki budżetowej-kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej (35.50 kB)
2003-07-08 08:35:10 - Uchwała Nr VII/40/03 dot. zmiany uchwały Nr XL/287/02 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy (4.00 kB)
2003-07-08 08:36:23 - Uchwała Nr VII/41/03 w sprawie zmiany uchwały Nr X/77/99 w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice (34.00 kB)
2003-07-08 08:37:48 - Uchwała Nr VII/42/03 w sprawie wytypowania przedstawicieli Gminy Marcinowice, którzy będa reprezentowali Gminę w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich (34.50 kB)
2003-07-08 08:40:40 - Uchwała Nr VII/43/03 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003r. (4.00 kB)
2003-07-08 08:41:53 - Uchwała Nr VIII/44/03 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Marcinowice na lata 2003-2007 (4.00 kB)
2003-07-08 08:43:29 - Uchwała Nr VIII/45/03 w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej (4.00 kB)
2003-07-08 08:44:17 - Uchwała Nr VIII/46/03 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Marcinowice (43.00 kB)
2003-07-08 08:46:31 - Uchwała Nr VIII/47/03 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2003r. (4.00 kB)
2003-07-08 08:48:07 - Uchwała Nr VIII/48/03 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników (22.00 kB)
2003-07-08 08:50:00 - Uchwała Nr VIII/49/03 w sprawie zmian w Statucie Gminy Marcinowice (22.50 kB)
2003-07-08 08:50:42 - Uchwała Nr VIII/50/03 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r. (4.00 kB)
2003-07-08 09:08:27 - Uchwała Nr VIII/51/03 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz MZEC w Świdnicy kotłowni lokalnej(osiedlowej) w Marcinowicach (4.00 kB)
2003-09-09 04:45:25 - Uchwała Nr IX/52/03 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Marcinowice (22.50 kB)
2003-09-09 04:51:02 - Uchwała Nr IX/53/03 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2003r. (4.00 kB)
2003-09-09 04:52:05 - Uchwała Nr IX/54/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała (48.50 kB)
2003-09-09 04:56:06 - Uchwała Nr IX/55/03 w sprawie wypłacania diet radnym Rady Gminy Marcinowice oraz sołtysom wsi Gminy Marcinowice (28.00 kB)
2004-01-08 11:16:47 - Uchwała Nr X/56/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marcinowice w odniesieniu do terenu działki nr 102/8 (4.00 kB)
2004-01-08 11:18:44 - Uchwała Nr X/57/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marcinowice w odniesieniu do terenu działki nr 102/5 w obrębie Tąpadła (4.00 kB)
2004-01-08 11:20:58 - Uchwała Nr X/58/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego (4.00 kB)
2004-01-08 11:23:02 - Uchwała Nr X/59/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego (4.00 kB)
2004-01-08 11:23:38 - Uchwała Nr X/60/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szczepanów-Gmina Marcinowice (4.00 kB)
2004-01-08 11:24:42 - Uchwała Nr X/61/03 w sprawie uznania za bezzasadne skarg na Wójta Gminy Marcinowice (4.00 kB)
2004-01-08 11:25:40 - Uchwała Nr X/62/03 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2003r. (4.00 kB)
2004-01-08 11:26:24 - Uchwała Nr X/63/03 w sprawie zmiany uchwały II/4/02 Rady Gminy Marcinowice z dn.27.11.2002r. w spr.wyboru składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy (4.00 kB)
2004-01-08 11:27:54 - Uchwała Nr X/64/03 w sprawie zmiany uchwały IX/55/03 Rady Gminy Marcinowice z dnia 05.09.2003r. w spr.ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Marcinowice oraz Sołtysom Gminy Marcinowice (4.00 kB)
2004-01-08 11:29:26 - Uchwała Nr X/65/03 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Świdnicy (22.00 kB)
2004-01-08 11:32:47 - Uchwała Nr XI/66/03 w sprawie określenia wysokości stawki zwolnień w podatku od posiadania psów w 2004r. (4.00 kB)
2004-01-08 11:33:57 - Uchwała Nr XI/67/03 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchwalenia stawki opłaty targowej, inkasentów i wynagrodzenia za inkaso za pobór opłaty targowej na (4.00 kB)
2004-01-08 11:35:24 - Uchwała Nr XI/68/03 w sprawie określenia wysokosci stawek w podatku od posiadania środków transportowych w 2004r. (4.00 kB)
2004-01-08 11:36:17 - Uchwała Nr XI/69/03 w sprawie utworzenia związku międzygminnego pn"Związek Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy" i przyjęcia jego Statutu (78.50 kB)
2004-01-08 11:41:04 - Uchwała Nr XI/70/03 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Marcinowice w Zgromadzeniu związku międzygminnego pn"Związek Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy" (25.00 kB)
2004-01-08 11:42:27 - Uchwała Nr XI/71/03 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów (51.00 kB)
2004-01-08 11:43:13 - Uchwała Nr XI/72/03 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie dróg osiedlowych oraz zbiornika na ścieki położonych w obrębie Szczepanów stanowiących własność Skarbu Państwa, których dysponentem jest Agen (4.00 kB)
2004-01-08 11:44:43 - Uchwała Nr XI/73/03 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2003r. (4.00 kB)
2004-01-08 11:47:37 - Uchwała Nr XII/74/03 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2003r. (4.00 kB)
2004-01-08 12:15:53 - Uchwała Nr XII/75/03 w sprawie obnizenia procentowych wysokości wskaźników wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lo (4.00 kB)

Ilość odwiedzin: 52503
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-03 08:14:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner