logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                  UDOSTĘPNIANIE  DANYCH OSOBOWYCH

                    ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych     

                                 i unieważnionych dowodów osobistych

 

 

I. Wymagane  dokumenty:

·         wniosek o udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych – według załączonego formularza,

·         dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

 

II. Opłata :

·         Opłata  za jednostkowe udostępnienie danych  wynosi – 31 zł,

·         Opłata skarbowa za  udzielone  pełnomocnictwo – 17zł

 

III. Inne informacje:

 

Art. 44h ust. 1  - Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się , o ile sa one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

1)       Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze,

2)       Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i strażom gminnym ( miejskim),

3)       Organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,

4)       Państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,

5)       Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi- w zakresie danych osób poszukiwanych.

Art. 44h ust. 2.  Dane , o których mowa w ust. 1 mogą być udostępnione:

 1) osobom i  jednostka organizacyjnym , jeżeli  wykażą w tym interes prawny podając  

     przepisy    prawa materialnego  ,

 2) jednostkom organizacyjnym- w celach badawczych

 3) osobom, jeżeli uwiarygodnią  one  interes faktyczny w otrzymaniu danych  i za zgodą 

     osób , których dane  dotyczą.

 

        IV. Podstawa prawna:

 

·         Art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z

       2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

·         Art. 44h ustaw  z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach

              osobistych ( Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości

      opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych,  ewidencji wydanych i

      unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji

      wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych

      opłat ( Dz. U. z 2008r. Nr 207 , poz. 1298),

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 105, poz. 667),

·         Ustawa  z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. , Nr 225, poz. 1635 z późn. zm).

Załączniki do pobrania: 2012-02-06 10:15:51 - Wniosek o udosępnienie danych osobowych z ewidencji ludnośći (95.18 kB)

Nazwa dokumentu: Wniosek o udosępnienie danych osobowych z ewidencji ludnośći
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2012-02-06 10:15:02
Data udostępnienia informacji: 2012-02-06 10:15:02
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-06 10:16:08

Wersja do wydruku...

corner   corner