logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

OR/ZP/341/06/07
Ogłoszenie
o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
Zamawiający

Gmina Marcinowice
Adres: 58-124 Marcinowice, ul.J.Tuwima 2
tel.: (074)85 85 226; fax: (074) 85 85 231
e-mail: gmina@marcinowice.pl
http://bip.marcinowice.pl/


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Marcinowice  informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Marcinowice
jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy

Konsorcjum Societe Anonyme Francaise d’Etudes et de Gestion Legnica, Polska SAFEGE, Parc de l’Ile, 15-27 Rue du Port, 92000 Nanterre, Francja I Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “MT” Monika Trautsolt, ul.Wrocławska 183, 59-220 Legnica, Polska
 
 

Cena oferty: 599.000,48 PLN brutto

 
Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy –jedyna oferta spełniająca warunki SIWZ
W postępowaniu złożono oferty następujących Wykonawców
 

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oferenta
Adres oferenta
1.
Konsorcjum Societe Anonyme Francaise d’Etudes et de Gestion Legnica, Polska SAFEGE
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “MT” Monika Trautsolt
Parc de l’Ile, 15-27 Rue du Port, 92000 Nanterre, Francja
ul.Wrocławska 183, 59-220 Legnica, Polska

 
 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wyniku przetargu
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Laskowski
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Laskowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2009-01-31 09:14:43
Data udostępnienia informacji: 2009-01-31 09:14:43
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-15 09:16:34

Wersja do wydruku...

corner   corner