logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. I przetarg na sprzedaz 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej Mysłaków 85 dz. nr 179/6
2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Goli Św. 45
3. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej dz. nr 345 obręb Mysłaków
4. I przetrag ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej dz. nr 328/1 obręb Wiry
5. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 256/7 obręb Biała
6. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 99/1 obręb Tworzyjanów
7. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości rolnej dz. nr 188/1 obręb Szczepanów
8. III przetrag ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci rolnej dz. nr 147 obręb Wirki
9. III przetrag ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci gruntowej niezabudowanej dz. nr 56/2 obręb Kątki
10. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goli Świdnickiej
11. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w obrębie Mysłaków nr 87
12. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1990D w Wirkach kier. Wiry
13. I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki nr 275/3 o pow. 0,1876 ha obręb Sady
14. I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki nr 239/3 o pow. 0,2749 ha(dr) obręb Szczepnów i działki nr 117/1 o pow. 0,1170 ha(dr) obręb Gola Świdnicka
15. Karosacja samochodu pożarniczego GCBA na podwoziu Jelcz 004 dla OSP Zebrzydów
16. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej działka nr 195/2, AM-1 o pow. 21,0456 ha obręb Biała
17. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 99/1, AM-1 o pow. 0,18 ha obręb Tworzyjanów
18. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 56/2, AM-1 o pow. 0,65 ha obręb Kątki
19. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 24,AM-1 o pow. 0,32 ha obręb Kątki
20. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 25/2,AM-1 o pow. 0,36 ha obręb Kątki
21. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Mysłaków nr 87 działka nr 181, AM-2, pow. 0,2170 ha
22. II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej Mysłaków -działka nr 179/6 AM-2 o pow. 0,0179 ha obręb Mysłaków
23. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki nr 68/1, AM-2 o pow.0,2976 ha obręb Tąpadła
24. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1/3 udziału w nieruchomości zabudowanej Mysłaków nr 25- działka nr 212/2, AM-1 o pow. 0,91 ha obręb Mysłaków
25. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej działka nr 253/1, AM-2 o pow. 0,0242 ha i nr 256/5, AM-2 o pow. 0,0328 ha zabudowana budynkiem Biała nr 46 or
26. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki nr 25/2, AM-1 o pow. 0,36 ha położonej w obrębie Kątki
27. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki nr 24, AM-1 o pow. 0,32 ha położonej w obrębie Kątki
28. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 256/7, AM-2 o pow. 0,1354 ha położonej w obrębie Biała
29. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym -magazynem o pow. użytkowej 34 m2 na działce nr 253/3, AM-2 o pow. 0,1637 ha położona w obrębie Biała
30. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej działki nr 195/2, AM-1 o pow. 21,0456 ha obręb Biała, I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż - działki nr 3
31. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Biała
32. Odbudowa i modernizacja rowu przydrożnego wraz z przepustami w Strzelcach – zadanie I w ramach usuwania skutków powodzi
33. Odbudowa nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami w Szczepanowie dz. nr 228 i dz. nr 473 obręb Strzelce
34. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Marcinowice
35. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki nr 239/3, AM-1 o pow. 0,1603 ha oraz 1/9 udziału w działce nr 239/13, AM-1 pow. 0,2410 ha obręb Wiry, działki n
36. przetarg na sprzedaż nieruchomości Gola Świdnicka, Kątki, Biała
37. II przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej działka nr 253/1 AM-2 o pow. 0,0242 ha i nr 256/5 AM-2 o pow. 0,0328 ha, zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 455,68 m2 położona w obrębie Bia
38. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż -działka nr 365/2, AM-1 o pow. 0,29 ha obręb Mysłaków.

Ilość odwiedzin: 43445
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia o przetargach
Osoba, która wytworzyła informację: -
Osoba, która odpowiada za treść: -
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2009-01-01 00:00:01
Data udostępnienia informacji: 2009-01-01 00:00:01
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-20 15:39:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner